Roje objekti në QSI International School of Kosovo

Vendi i punës: Veternik – Prishtinë, Kosovë

Rreth Shkollës Ndërkombëtare QSI Kosovo:

Shkolla Ndërkombëtare QSI Kosovo është një shkollë ndërkombëtare prestigjioze që ofron një arsim të lartë cilësor për nxënësit me nacionalitete të ndryshme. Ne ofrojmë një program akademik të pasur që fokusohet në mësimin e zotëruar dhe zhvillimin e karakterit të nxënësve.

Pozita e punës:

Aktualisht po kërkojmë një individ të përkushtuar dhe të kujdesshëm për t’u bashkuar me ekipin tonë si roje. Përgjegjësia kryesore e rojes është të sigurojë sigurinë dhe mbrojtjen e ambientit shkollor, nxënësve dhe stafit. Kandidati i suksesshëm do të jetë i përgjegjshëm për monitorimin dhe kontrollin e hyrjeve në shkollë, kryerjen e patrullimeve të rregullta dhe reagimin ndaj çdo ngjarjeje të lidhur me sigurinë.

Detyrat kryesore:

 • Të monitoroni pikat e hyrjes dhe të siguroheni që në ambient hyjnë vetëm individë të autorizuar.
 • Të kryeni patrullime të rregullta të territorit shkollor për të zbuluar dhe parandaluar çdo aktivitet dyshues.
 • Të reagoni menjëherë ndaj ngjarjeve dhe emergjencave të sigurisë.
 • Të bashkëpunoni me anëtarët e tjerë të stafit për të mbajtur një mjedis të sigurt dhe të mbrojtur.

Kualifikimet dhe kriteret e punës:

 • Diplomë e shkollës së mesme ose ekuivalente.
 • Përvojë e vërtetuar si roje apo në një rol të ngjashëm (nje letër rekomandimi nga punëdhënësi i kaluar)
 • Aftësi të forta vëzhgimi dhe komunikimi.
 • Aftësi për të menaxhuar situata stresuese me qetësi dhe efikasitet.
 • Njohuri të procedurave themelore të sigurisë.
 • Aftësi për të punuar në një orar fleksibil, përfshirë mbrëmje dhe fundjavë.
 • Kondicion fizik dhe aftësi për të qëndruar ose ecuar për periudha të gjata.

Avantazhet:

Sigurim shëndetësor

Si të Aplikoni: Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-n në email adresën [email protected] me subjektin ” Roje objekti në QSI International School of Kosovo- [Emri Juaj].”

Afati i Aplikimit: Deri më 6 mars 2024

I falenderojmë dhe vlerësojmë të gjithë aplikantët; megjithatë vetëm kandidatët e përzgjedhur në rrethin e ngushtë do të kontaktohen për intervistë.

Shkolla Ndërkombëtare QSI Kosovo ofron barazi në punë. Inkurajojmë të gjithë kandidatët e kualifikuar  dhe të interesuar të aplikojnë.

Tagged as: Komunikim, Mbrojtje, prishtine, QSI International School of Kosovo, Roje, Roje Objekti, Siguri, Sigurim, Vezhgim