Pozitat:
  • shank dhe ndihmese e kuzhines.
Pergjegjesite :
  • Pergatitje te pastave nga trajnimi i bere paraprak.
  • Mirembajtje e vendit te punes.
  • Miresjellje me klientet e stafin.
  • Pergjegjesi e shkathtesi gjate orarit te punes.
Orari:
  •  nje jave paradite, java tjeter pasdite.
Me kontrate pune.
 
Per aplikim ne numrin : +38349899985 

Tagged as: Fushe Kosove, Kujdes ndaj Klientit, Ndihmese ne kuzhine, Pasta Fasta, prishtine, Shank, Shankiste