Konkurs

Shitëse(2 pozita)

Albi Mall – Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësit:                                                                          

 • Përmbushje të kërkesave ndaj klientave                                      
 • Raporton problemet e ndryshme tek menaxhmenti                  
 • -Renditja e mallit në lokal sipas rregullave                            
 • Komunikimi i  vazhdueshëm me klientin                                

Kualifikimi:          

 • Shkollimi i mesëm
 • Përvoja e punës
 • Njohuri të gjuhës angleze(avantazh)
 • Të jetë fleksibil në punë ekipore

Aftësit e nevojshme për këtë konkus janë:                                           

 • Aftësi të shkëlqyera në prezentim                                                       
 • Fleksibil në orar të punës                                                                      
 • Aftësi komunikuese dhe kreativitet të ndryshme brenda kompanisë.

Ne ofrojmë:

Zhvillim profesional për të rritur aftësit dhe kompetencat e punonjësve, si dhe aktivitete.

Mënyra e aplikimit:

Aplikimi të bëhet përmes butonit ‘Apliko Këtu’ ose e-mailit ([email protected])

Dokumentet e nevojshjme:CV,Dëshmi mbi shkollimin ,Çertifkatat tjera apo trajnimet (përparsi)

Nr kontaktues:044-139-122

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

Tagged as: Albi Mall, Komunikim, Prezantim, prishtine, retail, Schafer, Shitese, shitje