KONKURS PUNE
 
Pozita: 2 Shitës/e
 
Përgjegjësitë kryesore:         

  • Të kontribuoj direkt me punën e tij/saj në rritjen e shitjeve dhe realizimin e targeteve;
  • Të jetë në gjendje që gjithmonë të gjej zgjidhjen e duhur për blerësin apo të ofroj disa zgjidhje alternative;
  • Të kujdeset që stoku të mos jetë mungesë;
  • Të ekspozoj artikujt dhe mirëmbaj hapësirat e shitjes;

Kërkesat për këtë pozicion janë:

  • Të ketë përfunduar shkollën e mesme.
  • Etikë e lartë profesionale dhe orientim drejt shërbimit ndaj klientit 

Kontakt:

Numri telefonit: +38345266007

Tagged as: Komunikim, Minimax, Prezantim, prishtine, retail, Sales, Shites, Shitese, shitje