Kompania AZTECH është lider në fushën e shitjes me pakicë dhe shumicë në lëminë e artikujve të elektronikës në tregun Kosovar.

AZTECH zhvillon aktivitetin e saj në qytete të ndryshme të Kosovës. Për arsyeje të rritjes së kompanisë jemi duke kërkuar kandidat të kualifikuar dhe profesional, për poziten:

Shofer Kategoria C

Lokacioni: Mazgit

Kualifikimet e kërkuara për shofer Kategoria C:

 • Patent shofer të kategorisë C;
 • Së paku 2 vite përvojë pune relevante;
 • Të jetë metodik dhe i organizuar;
 • Fleksibil dhe i shpejtë në zgjidhjen e problemeve;

Detyrat dhe përgjegjësitë për shofer Kategoria C:

 • Kryen transportin e mallrave nëpër lokacionet e caktuara brenda vendit;
 • Planifikon itinerarin dhe kujdeset për arritjen me kohë në lokacionet e caktuara;
 • Përkujdeset që automjeti të jetë në gjendje të mirë teknike dhe se i plotëson kërkesat relevante;
 • Përgjegjës për raportimin e defekteve dhe të aksidenteve të automjetit;
 • Si dhe bënë punë të tjera sipas nevojës dhe/apo kërkesës së menaxhmentit lidhur me pozitën e punës.

Ne ofrojmë:

 • Pagë konkurruese;
 • Sigurim shëndetsor;
 • Transportin nga ana e kompanisë;
 • Ambient dinamik të punës me fuqinë e kompanisë lider në tregun kosovar;
 • Mundësi reale të zhvillimit profesional.

Informata shtesë:

 • Të gjithë të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në: [email protected] duke e shënuar në subjekt se për cilen pozitë aplikoni.
 • Afati për aplikim deri me datë: 13.06.2024

Tagged as: Aztech Electronics, Kategoria C, Komunikim, Logjistike, Mazgit, Sherbim, Shofer, Transport