Devolli Logistic System (DLS) SH.P.K me aktivitet kryesor afarist të shitjes dhe distribuimit të produkteve ushqimore, përkatësisht produkteve të kafes dhe miellit, shpallë :

KONKURS PUNE

SHOFER – Kategoria C  (1 pozitë)

PUNËTOR NË DEPO     (2 pozita) 

Lokacioni: Prishtinë,Zona Idustriale

SHOFER

Detyrat dhe përgjegjësitë e pozitës:

 • Fletëngarkesa e mallit.
 • Dërgimi i mallit në pikat e paracaktuara.
 • Vozitja e mjetit motorrik të ndërmarrjes si dhe përgjegjësia për mjetin motorrik kur e drejton.
 • Përgjegjës për mallin e ngarkuar në mjetin motorrik të cilin e drejton.
 • Përgjegjës për transportin e mallrave në pikat të cilat i janë caktuar paraprakisht.
 • Në bazë të porosisë, dërgon sasinë e porositur të produkteve në pikën e caktuar.
 • Përgjegjës për mbajtjen e të dhënave mbi mallin e pranuar, dhe mallin e dorëzuar te klienti.
 • Dorëzimi i të hollave në baza ditore së bashku me faturën për mallin e shitur.
 • Detyra dhe përgjegjësi tjera që i caktohen nga mbikqyrësi.

PUNËTOR NË DEPO

Detyrat dhe përgjegjësitë e pozitës:

 • Ngarkon mallrat nga kamionët, kombit dhe automjetet tjera për në depo dhe anasjelltas.
 • Rendit mallrat brenda në depo para dhe pas shkarkimit të tyre.
 • Ndihmon depoistin të drejtojë e organizojë punën në depo.
 • Ndihmon shoferin me të cilin është caktuar në kryerjen e detyrave të tij ditore.
 • Bënë ngarkimin dhe transportimin e mallrave nëpër pikat e kontraktuara.
 • Ndihmon shoferin për të dërguar porositë e produkteve në pikën e caktuar.
 • Si dhe bën punë të tjera që lidhen me pozitën e punës.

Kualifikimet e kërkuara:

 • E preferueshme të ketë përvojë pune të mëparshme në pozitat e kërkuara në këtë konkurs.
 • Patent shofer kategoria C (për Shofer).
 • Të jetë i gatshëm për punë ekipore.
 • T’i përshtatet orarit fleksibil të punës.
 • Të ketë qasje me përgjegjësi dhe përkushtim të lartë në punë.

PROCEDURA PËR APLIKIM:

Inkurajohen të gjithë Kandidatët e interesuar të aplikojnë duke dërguar CV-në përmes e-mail adresës elektronike në: [email protected]

Në fushën e subjektit,ju lutem specifikoni Pozitën për të cilën aplikoni.Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejm të rekrutimit.

 

Tagged as: Depo, Depoist, Devolli Logistic System, Kategoria C, Logjisitike, Ndihmes, prishtine, Shofer, shofer kategoria c, Transport, Vozites