KONKURS PUNE

Kompania gjermane STL Logistik kërkon të punësojë 40 shofera kamioni me kategori CE + kodi 95, si dhe 20 depoista të kualifikuar.

Shofer Kamioni (40 vende)

Kualifikimet dhe Përgjegjësitë: 

  • Kategori e Vozitjes: CE + Kodi 95
  • Përvojë e mirë në drejtimin e kamioneve 
  • Përgjegjshmëri në mbajtjen e dokumentacionit dhe sigurisë në transport
  • Preferohet gjuha gjermane (jo obligative)

Lokacioni i Punës: Gjermani

Paga: Nga 2500€ – 3300€ neto, bazuar në përvojë profesionale


Depoist (20 vende)

Kualifikimet dhe Përgjegjësitë:

  • Përgjegjshmëri në menaxhimin dhe organizimin e depove
  • Bashkëpunim me ekipin per menaxhimin e transportit dhe dërgesave

Paga: Nga 1650€ me mundësi ngritje

Lokacioni i Punës: Gjermani

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes numrave 

+491711916830 (WhatsApp dhe Viber) nga ora 15:00 deri 18:00

+491703564095 (WhatsApp dhe Viber) nga ora 17:00 deri 20:00

apo emailit [email protected] ose [email protected]

Tagged as: Depoist, Gjermani, Logjistike, Mall, Shofer, Shofer Kamioni, STL Logistik, Transport