Sharrcem, një kompani e Grupit TITAN ka një mundësi të shkëlqyer për një Teknik i Laboratorit të Betonit. Qëllimi themelor i këtij roli është kryerja sistematike e të gjitha aktiviteteve për vetitë fiziko-mekanike të agregateve dhe betonit.

PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

MARRËDHËNIET E JASHTME

 • Mbani komunikim të rregullt me klientët të cilëve laboratori u ofron mbështetje teknike.

MOSTRAT

 • Organizoni përgatitjen dhe grumbullimin e mostrave të klientëve dhe transportimin e tyre në laborator.
 • Kryeni testimin e mostrave (ingregateve, rërës, betonit, etj.)

ADITIVET

 • Bashkëpunoni me klientët për të përcaktuar aditivet më të përshtatshme për prodhimin e betonit.
 • Angazhohen në shitjen e aditiveve.
 • Organizimi i logjistikës dhe transportit të aditiveve tek klientët.
 • Përgatitni porosinë mujore për additive sipas vëllimeve dhe llojit të prokurimit të Sharrcem
 • Kujdesuni për manipulimin dhe inventarin e aditiveve sipas vëllimeve dhe llojeve.

RECEPTURAT

 • Të bashkëpunojë me klientët dhe shefin e laboratorit për krijimin e recepturave më të përshtatshëme të përzierjes së betonit për klientët.

  Profili i Kandidatit

 • Aftësi të forta komunikuese dhe analitike
 • Shkollë e mesme, mundësisht diplomë bachelor në inxhinieri ndërtimi ose të ngjashme.
 • Min. 1 vit përvojë në laborator për testimin e materialit
 • Gjuha angleze konsiderohet si avantazh.
 • Aftësi për të punuar në mjedise shumë të vështira.
 • Leje drejtimi, kategoria B

Aplikimet pranohen vetëm përmes platformës sonë të rekrutimit, prandaj ju lutemi aplikoni duke vizituar lidhjen e mëposhtme

https://careers.titan-cement.com/job-invite/4019/

Tagged as: Inxhinieri, Laborator, Lipjan, Ndertim, Teknik, Teknik i laboratorit, Titan Sharrcem