𝐓𝐨𝐩 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐢𝐧𝐠 organizon trajnim 3 ditorë ONLINE me titull:

𝙈𝙀𝙉𝘼𝙓𝙃𝙄𝙈𝙄 𝙄 𝘽𝙐𝙍𝙄𝙈𝙀𝙑𝙀 𝙉𝙅𝙀𝙍Ë𝙕𝙊𝙍𝙀

Data e fillimit: 𝟐𝟑,𝟐𝟒,𝟐𝟓 𝐏𝐫𝐢𝐥𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟒

Ora: 𝟭𝟳:𝟯𝟬-𝟮𝟬:𝟬𝟬

Çmimi për person: 𝟴𝟵 𝗲𝘂𝗿𝗼

Temat e trajnimit janë:

 • Kuptimi dhe rëndësia e Burimeve Njerëzore;
 • Planifikimi i stafit dhe analiza e vendeve të punës;
 • Krijimi/modifikimi i strukturës organizative të HR-së;
 • Analiza e vendeve të punës;
 • Rekrutimi dhe metodat e tij;
 • Vlerësimi i performancës;
 • Qendrat e vlerësimit;
 • Motivimi i stafit dhe metodat e tij;
 • Menaxhimi i konflikteve;
 • Menaxhimi i shpërblimeve;
 • Strategjitë e seleksionimit të kandidatëve;
 • Kontratat e punës & Anex Kontratat;
 • Vendimet e pushimeve dhe llojet e tyre;
 • Regulloret e punës;
 • Shembuj të shumtë praktik

Pjesëmarrësit në fund të trajnimit do të pajisen me Certifikatë të pjesëmarrjes si dhe materialin e trajnimit!

Ligjëruesit: 

 1. Liridon Alidemaj, CEO Top Consulting
 2. Kaltrina Bullatovci
 3. Fatbardha Arkaxhiu

Rezervoni vendin përmes këtyre mënyrave:

Plotësoni formularin online në: https://forms.gle/CEM999tDYwN1EWvV7

+383 43 578 005

E-mail: [email protected]

Tagged as: Burime Njerezore, HR, MBNJ, Menaxhim, prishtine, Top Consulting, Trajnim, Trajnim Online