KONKURS PUNE

Kompania Klea shpalle konkurs pune për:

  • Mjeshtër në fabrikë të Dritareve ( Sektori I PVC dhe Aluminit ) – 5
  • Puntorë në fabrikë të Dritareve ( Sektori I PVC dhe Aluminit ) – 5
  • Mjeshtër për perpunimin e xhamit ( Sektori I PVC dhe Aluminit ) – 3  

Kualifikimet e kerkuara:

  • Së paku shkollimi i mesëm i përfunduar
  • Aftësi të mira për punë në grup
  • Të ketë përvojë të punës së paku 2 vite
  • Të punojë me orar të rregulltë
  • Mjeshtër në fabrikë të Dritareve ( Sektori I PVC dhe Aluminit fabrikë të Dritareve ( Sektori PVC dhe Aluminit ) përpunimin e xhamit ( Sektori I PVC dhe Aluminit)

Mënyra Aplikimit:

Të gjithë të intersuarit mund të aplikojnë përmes butonit Apliko Këtu ose email: [email protected]

⏱️ Dëshiron të aplikosh më shpejtë?

Tagged as: Drenas, Fabrike, Klea, Mjeshter ne fabrik, Prodhim, Punetor, PVC, Sektori PVC