Pozita të hapura – Mësimdhënës

Shkolla më inovative në Kosovë, Shkolla Finlandeze, ka lansuar programin IMPACT, tani edhe në gjuhën shqipe dhe hap konkurs për pozitat e mëposhtme në programin e gjuhës shqipe.

 1. 6 mësimdhënës klasor
 2. Mësimdhënës/e të gjuhës angleze
 3. Mësimdhënës/e të artit
 4. 2 Mësimdhënës/e të matematikës
 5. Mësimdhënës/e të biologjisë
 6. Mësimdhënës/e të fizikës
 7. Mësimdhënës/e të gjeografisë dhe edukatës qytetare
 8. Mësimdhënës/e të TIK-ut
 9. Mësimdhënës/e  të edukatës fizike
 10. Mësimdhënës/e të gjuhës frënge 
 11. Mësimdhënës/e të historisë (part-time)
 12. Mësimdhënës/e të kimisë (part-time)

Kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte:

 • Diplomën e fakultetit të kryer për nivelin përkatës
 • Përvojë në nivelin përkatës
 • Njohuritë dhe përvoja në sistemin arsimor finlandez është i preferuar
 • Njohuritë e gjuhës angleze janë të preferuara.

Afati i aplikimit:

Koha e aplikimit është deri më datë 30.04.2024. Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në tek [email protected] dhe të plotësojnë linkun https://forms.office.com/r/SgadSjDqm1

Vetëm kandidatët që i plotësojnë kushtet e parapara sipas konkursit do të ftohen në interviste.

Tagged as: Biologji, Edukim, Fizike, Gjeografi, Gjuhë angleze, Gjuhe Frenge, Histori, Hulumtim, Kimi, Matematike, Mesimdhenes Klasor, prishtine, Shkence, Shkolla Finlandeze, TIK