Mundësi punësimi në Elite Cleaning Services (ECS)

ECS shpallë konkurs për gjashtëmëdhjetë (16) vende të lira pune, në pozitën: Punëtore të pastrimit dhe mirëmbajtjes, puntor për pastrim të tavolinave dhe punëtor për mirëmbajtje të jashtme të oborrit

Të punësuarat në pozitën e Punëtores së pastrimit dhe mirëmbajtjes do të jetë përgjegjëse për:

  • kryerjen e detyrave të punës sipas standardeve të kërkuara;
  • përdorimin e saktë të të gjitha pajisjeve dhe materialeve;
  • përdorimin efektiv dhe ekonomik të pajisjeve dhe materialeve të punës;
  • mirëmbajtjen higjienike të ambientit të punës;
  • mirëmbajtjen e inventarit me të cilin punon;
  • pamjen personale të ambientit.

ECS është kompani e pastrimit e angazhuar për të ofruar shërbime të cilësisë së lartë të pastrimit.

Kompania jonë i siguron punëtorëve trajtim, pajisjet e duhura dhe furnizimet që ata kanë nevojë për të kryer detyrat e tyre në mënyrën më të aftë të mundshme.

Jemi në kërkim të personave të besueshëm dhe përgjegjës për të punuar në një mjedis kreativ.

Të gjithë të interesuarat mund të paraqesin interesimin e tyre në [email protected], nga data 05 Shkurt 2024 deri më 05 Mars 2024.

Numri i kontaktit: 043 768 888

Tagged as: ECS, Elite Cleaning Services, Kamarier, Mirembajtes, mirembajtje, Oborr, Pastrim, prishtine