Numri kontaktues për personat e interesuar 049 333 614

Tagged as: 2B Servis, Elektricist, Mekatronik, Montues i komponenteve, Operator Makinerie te llojeve te ndryshme, Rrobaqepes, Saldator, Shofer Kamioni, Specialiste i It