Vini Re! Hapja e Dyqanit të Ri nga brendi i njohur francez  GiFi vjen Së Shpejti në Prishtina Mall!

Kompania GiFi është rrjeti më i madhë i dyqaneve me produkte të standardit europian që do të hapet së shpejti në Kosovë. GiFi është një zinxhir francez me mbi 600 dyqane, kryesisht në Francë, Spanjë, Belgjikë, Itali dhe në Afrikë. Gifi  ka një gamë te gjerë produktesh me pakicë siq janë: lodra për fëmijë, produkte shtepiake për kuzhinë, banjo, kopsht, mobilje, dekorime, , produkte për kujdesin në shtëpi, aksesorë për kafshët shtëpiake dhe shumë artikuj të tjerë.

Avanconi karrierën Tuaj në Botën e Retail-it duke aplikuar në poziten e mëposhtme: 

 • Zyrtar/e Financiar/e

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Të kuptojë në nivel të avansuar çështjet tatimore;
 • Të regjistrojë Faturat e Blerjes, Dokumentet Unike Doganore dhe Shitjet;
 • Të regjistrojë shpenzimet operative, qiranë, pagat, zhvlerësimet, nota kreditori, nota debitori;
 • Të përgatisë dhe të monitorojë lëvizjet e mallrave në njësitë organizative;
 • Të regjistrojë ekstraktet bankare dhe mandatet e Pagesave/Arkëtimeve;
 • Të bëjë barazimet e Pikes së Shitjes (Arka-Banka) dhe transaksioneve ditore-mujore;
 • Të bëjë barazimet e kartelave financiare klient-furnitor;
 • Të kontrollojë dhe të monitorojë regjistrimet dhe kalkulimet Financiare;
 • Të trajtojë dhe të rregullojë Inventarin – të ketë njohuri rreth kartelave financiare të artikujve;
 • Të krijojë raporte të ndryshme sipas kërkesës;
 • Të mbajë kontakte të vazhdueshme me Piken e Shitjes në lidhje me barazimet dhe kërkesat e tjera;
 • Të ofrojë ndihmë në punët kontabël për mbylljen e muajit dhe mbylljen e vitit.

Kualifikimet:  

 • Diplomë Universitare në Ekonomi, Financa, Kontabilitet;
 • Përparësi certifikimi si Teknik/e Kontabiliteti në Institutet (KAF – SCAAK) dhe nivele tjera;
 • Së paku dy (2) vite përvojë pune relevante;
 • Njohuri të shkëqyeshme të pakos MS Office;
 • Përparësi është njohuria e programeve të ndryshme financiare ( Pro-Data, Kubit, Expert,Navision etj)
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme ndër-personale dhe të komunikimit si dhe aftësi në zgjidhjen e problemeve;
 • Saktësi, vëmendje në detaje dhe ndjeshmëri ndaj prioriteteve;

Informata për aplikim:

 • Të gjithë të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në: [email protected]  duke shënuar në subjekt Pozitën për të cilën aplikoni.
 • Afati për aplikim deri me datë: 15.12.2023
 • Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Përjetoni rrugën tuaj të karrierës në një ambient të ri dhe të freskët me Kompaninë GiFi. Bëhuni pjesë e një ekipi të pasionuar dhe shijoni sfidat dhe arritjet në botën e shkëlqyeshme të shitjes me pakicë!

Tagged as: Ekonomi, Financa, GiFi, Kontabilitet, MS Office, prishtine, Zyrtar Financiar, Zyrtare Financiare