https://konkursi.rks-gov.ne

Tagged as: Farmaceutikë, Farmaci, Medicine, Ministria e Shëndetësisë, prishtine, shendetesi, Shpallje publike, Zyrtar, Zyrtar i Larte Shqyrtues