• KEDS

  Senior Accountant


  • 15 Gusht, 2022
 • KEDS

  Cashier


  • 15 Gusht, 2022
 • Super Viva

  Kalkulant/e


  • 19 Gusht, 2022
 • Consulting & Training Associates

  Kontabilist/e


  • 3 Shtator, 2022
 • KAM Market

  Bashkëpunëtor për Financa dhe Kontabilitet


  • 14 Gusht, 2022
 • GIZ

  Digitalisation Advisor


  • 12 Gusht, 2022
 • Fondi Kosovar për Garanci Kreditore

  Thirrje për të Ofertuar për Shërbime të Auditimit për Auditimin e Pasqyrave Financiare të FKGK-së


  • 12 Gusht, 2022
 • Deloitte Kosova

  Junior Tax Consultant


  • 26 Gusht, 2022
 • GIZ

  Advisor Economic Cooperation and Private Sector Development


  • 9 Gusht, 2022
 • Revenu

  Accounting Associate (Full time)


  • 24 Gusht, 2022