• Red Media

  Kontabilist/e


  • 28 Shkurt, 2023
 • Kryqi i Kuq i Kosovës

  Zyrtar/e i/e Financave dhe Administratës


  • 10 Shkurt, 2023
 • Agrimatco

  Accounting Manager


  • 10 Shkurt, 2023
 • Bzzz Entertainment

  Business Development Assistant


  • 7 Shkurt, 2023
 • Zagragja & Associates

  Teknik i Kontabilitetit


  • 12 Shkurt, 2023
 • Zagragja & Associates

  Kontabilist/e


  • 12 Shkurt, 2023
 • Banka për Biznes

  Auditor i Brendshëm i Lartë (m/f)


  • 8 Shkurt, 2023
 • Pasta Fasta

  Teknik i Kontabilitetit (3)


  • 9 Shkurt, 2023
 • Ndërmarrja Hidroekonomike ”Ibër Lepenc” SHA

  Auditor i Brendshëm (Alb/Srb)


  • 7 Shkurt, 2023
 • Finca Kosovo

  Zyrtar për Zhvillim Agro Biznesi (Dega Skënderaj)


  • 5 Shkurt, 2023