• Advocacy Training and Resource Center (ATRC)

    ToR – External Evaluator for EU Project “Protecting and promoting labour rights of vulnerable groups in the labour market”


    • 7 Dhjetor, 2023
  • Korporata Energjetike e Kosovës

    Këshilltar i Përgjithshëm / Sekretar i Korporatës


    • 28 Dhjetor, 2023